مهدویت در روایات تفسیری
35 بازدید
ناشر: اندیشه ظهور
نقش: نویسنده
شابک: isbn978-964-6131-507
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این اثر موار را مشاهده خواهید کرد: تمام روایاتی که آیات قرآن کریم را به مهدویت تفسیر نموده است جمع‌آوری، ترجمه و مباحث مهم مهدوی و کلمات مبهم توضیح داده شده است. در این کتاب می‌خوانیم: ویژگی‌های آن‌چه در پیش رو دارید عبارت است از: 1 ـ تعداد آیات مورد استناد 363 آیه و تعداد سوره‌ها 91 سوره است. 2 ـ تعداد روایات با حذف تکرار 578 روایت و تکراری 307 روایت که روی هم 885 روایت می‌شود. 3 ـ در این اثر تمام روایات که به نوعی تفسیر کننده آیه‌ای از آیات قرآن کریم است، آورده شده است و نقل این روایات دلیل بر درستی روایات از نظر متن، سند و دلالت نیست. 4 ـ هر آن چه در داخل علامت کروشه [] آمده است نوشتار بنده بوده و در صورت مشاهده در متن روایت؛ به این معنا است که این کلمه دارای وجه و صورت دیگری است. 5 ـ حدود 95 درصد روایات اعراب‌گذاری شده است. 6 ـ از ویژگی مهم این کتاب ترجمه تمام روایات است که سعی شده است به صورت صحیح و روان صورت گیرد. 7 ـ بعضی از واژگان کلیدی مباحث مهدویت توضیح مختصری داده است. 8 ـ نمایه‌ ابتدایی نمایه اشاره‌ای می‌باشد یعنی شما با دیدن نمایه در اول روایت پی به دلالت روایت خواهید برد. 9 ـ منابع متنوع از قرق دوم تا قرن دوازدهم همراه با سلسله سندی که به امام معصوم  می‌رسد؛ از ویژگی مهم دیگر این کتاب است که راه‌گشای خوبی برای محققین و پژوهشگران در تحقیقشان است. نمونه این کتاب در کتابخانه‌ها به چشم می‌خورد مانند: « المحجة فی ما نزل فی القائم الحجة  » اثر سید هاشم بحرانی، جلد هفتم از کتاب «معجم احادیث امام مهدی  » که به زبان عربی است و« الامام مهدی فی القرآن السنة» اثر سعید ابوالمعاش و... است که محققین محترم با مطالعه این کتاب به تفاوت‌های بسیار زیاد و ویژه آن دست پیدا خواهند کرد.